Usluge

Na jednom mjestu:

- konsalting,
- zakup,
- istraživanja,
- izrada medijske strategije marketinga i oglašavanja...

Profesionalna izrada:

- dizajn vizualnog indentiteta,
- izrada video promotivnih spotova,
- 2D, 3D animacija za televiziju i web,
- dizajn televiziskih špica, džinglova, foršpana i trejlera,
- dizajn svih vrsta promotivnih materijala...