O nama

ZAŠTO NOVI MEDIJI:

- jeftinija proizvodnja
- jednostavnija i brža komunikacija
- pravednije mjerenje gledanosti & posjećenosti

VIZIJA:
- preuzimanje liderske pozicije u regiji u internet & marketing industriji,

MISIJA:
- pravovremeno, objektivno i kvalitetno informisanje javnosti o svim važnim događanjima, sa posebnim osvrtom na poslovne informacije koje mogu poboljšati kvalitet života naših klijenata posjetilaca i zajednice u cjelini.

CILJ:
- da naši klijenti prepoznaju snagu marketinga a posebno interneta te maksimalno iskoriste potencijal novih tehnologija i marketinga uopšte, što će im omogućiti brži proboj, opstanak i uspješnog poslovanja na tržištu.

STRATEGIJA:
- diferenciranja - biti drugačiji od konkurentskih kompanija na osnovu: kvaliteta, ljudskih resursa, organizacije rada, informacija, projekata, inovacija, dizajna, zadovoljstva posjetilaca, klijenata i zaposlenih je naša osnovna strategija.

PRAVCI DJELOVANJA:
- koje danas podvlačimo, a koji su podložni promjenama, s obzirom da živimo u svijetu kojem su promjene trajna vrijednost:

- konsalting,
- medijsko istraživanje i planiranje,
- zakup medija,
- vizuelni identitet,
- izrada reklama (Print, TV i web),
- portalska industrija (proizvodnja i prenos informacija putem web medija),
- internet marketing,
- web dizajn.

Čemu težimo

HRM:

Važno je napomenuti da će se Agencija, pored sticanja profita kao osnovnog razloga pokretanja svake kompanije, posebno brinuti i o:

- kvalitetu rada svojih zaposlenika i saradnika, jer su radnici za nas najveći kapital kompanije
- održavanju profesionalnih, fer i prijateljskih odnosa prema svojim klijentima, partnerima i konkurentima
- djelovanju agencije i kao društveno odgovorne kompanije, u svakom segmentu ovog pojma, naravno u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti

TIM:
- koji okupljamo sastavljen od dokazanih i mladih profesionalaca, iz oblasti web-novinarstva, IT-a, marketinga i menadžmenta, koji to žele i mogu ostvariti, je dovoljno dobar razlog za ostvarenje cilja,

ODNOSI SA OKRUŽENJEM:
- stavljamo poseban akcenat na izgradnju dobrih poslovnih odnosa sa kompanijama koje djeluju na području naše regije u cilju povećanja marketinških aktivnosti na obostrano zadovoljstvo, te sa predstavnicima stranih i domaćih institucija i nevladinih organizacija u cilju dobijanja sredstava za implementaciju naših projekata, koji će dalje ojačati naš rad, ugled i uticaj u zajednici.

PROJEKTI:
- Agencija već ima tri projekta koja su vezana za navedena područja djelovanja:

1. Škola modernog novinarstva,
2. Lokalno / globalno,
3. Podizanje svijesti građana putem novih medija: